ПРОТЕЗИРАНЕ

11032235_1234181669933088_8491249019922061405_n

ПРОТЕЗИРАНЕ

Протезирането има за цел да възстанови дъвкателните функции, естетиката и усмивката. Красотата на Вашата усмивка трябва да бъде съчетана с оптималната функция на новите констукции. В нашата клиника постигаме това чрез обстойно изследване на Вашата оклузия. Оклузията е начинът, по който горните и долните зъби осъществяват контакт помежду си. Данните, които получаваме от изследванията, ни позволяват да създадем възстановявания, които да коригират всяко едно от следните състояния:

  • Изтриване на зъбите
  • Поява на пукнатина в зъба, зъбна фрактура или отчупване на зъбна реставрация
  • Подвижни зъби
  • Промяна в положението на единични зъби
  • Рецесия на венците (отдръпване на венците и оголване на корена)
  • Загуба на зъбна тъкан в шиечната област вследствие на оклузално претоварване
  • Болезнена, скована мускулатура в областта на челюстта и ставите

12622355_1958107171080059_6455582534917017851_o

Зъбната оклузия представлява взаимоотношението между зъбите на горната и долната челюст при контакта между тях. Tемпоро-мандибуларната става е уникална с това, че е единствената билатерална става, която преминава срединната линия. Тъй като целта на денталното лечение е постигането на хармоничен баланс в цялата стоматогнатна система, зъбите могат да бъдат разглеждани като система от зъбчати колела, закотвени в костите на горната и долната челюст, които са свързани помежду си посредством ТМС. Причините за заболяванията на темпоро-мандибуларната става могат да бъдат обособени в пет категории: дентални, травматични, предизвикани от житейски навици, стресови житейски ситуации и емоционални фактори.

Травмата може да бъде под формата на камшичен удар, да е породена от екстраорални апарати и удари в областта на главата, лицето или челюстта. По отношение на жизнените навици като причини се посочват лошата стойка, неергономичната работна среда, вредните орални навици и придобитите рефлекси в детството, както и нездравословната диета и тежките физически усилия като вдигане на тежести и други. Уврежданията на дъвкателните мускули или на денто-алвеоларните лигаменти могат да причинят смущения във визуалния контрол на стабилността на позата и така да предизвикат дисбаланс на стойката. Положението и функцията на долната челюст също оказват ефект върху центъра на тежестта.

Синхронизация на мускулите на главата и челюстта с други мускули
Пациенти, страдащи от оклузални или темпоро-мандибуларни нарушения, често съобщават за дисфункции и болка в шийната мускулатура. Болка в областта на шията може да бъде предизвикана от едностранна загуба на оклузална поддръжка. Установено е наличието на биомеханично въздействие върху шийните прешлени по време на дъвчене, което потвърждава, че промените във височината на оклузията могат да повлияят на разпределянето на натоварването в шийната част на гръбначния стълб. Има връзка между зъбната оклузия и контрола на позата на тялото.

ТМС и стабилността на позата на тялото
Състоянието на зъбната оклузия оказва влияние върху стабилността на позата на тялото. Изправеното положение на тялото е една относително нестабилна за хората поза; ето защо неговото поддържане е свързано с флуктуации в центъра на тежестта, които се контролират от информация от зрителния апарат, трите полуокръжни канала във вътрешното ухо и от антигравитационните мускули.

Незадоволителната или липсваща зъбна оклузия може да намали възприеманите усещания от тази зона, което се отразява на поддръжането на устойчива позиция на главата и тялото. Загубата на зъби е рисков фактор за неустойчивост на позата. Физиологично-механични рецептори в периодонталното пространство контролират движенията на долната челюст и координират дъвкателната функция, което е свързано с двигателната активност на мускулите на шията.

ТМС и физически постижения
Състоянието на ТМС може да окаже влияние върху показателите за физическа активност. Треньорите често съветват спортистите да носят оклузални (предпазни) шини по време на състезание, за да повишат физиологическите си постижения. Възстановяването на оклузалната поддръжка е от значение не само за нормализиране на дъвкателната функция, но и за поддържане на добра физическа форма.

ТМС и останалите части на тялото са свързани помежду си посредством фасциите, представляващи обединяващ елемент между различни анатомични структури, много наподобяващ на триизмерна мрежа, разпростираща се из цялото тяло. Тази мрежа може да се разтегне при контракция на подлежащите мускули и да предаде напрежението на разстояние.

Фасциалните тъкани са организирани във вертикално направление под формата на четири преплитащи се напречни фасциални листа, които се кръстосват на различни нива в тялото. Ето защо при възникване на увреждане, болка и дисфункция в една част на организма те могат да се разпространят из цялото тяло.