ХИРУРГИЯ

ХИРУРГИЯ

Запазването на Вашите зъби е наш приоритет, но има състояния, при които това е
невъзможно и е наложителен консервативно-хирургичен или изцяло хирургичен подход.

  • екстракция
  • хемисекция
  • циркумцизия
  • инцизия