ПРОФИЛАКТИКА

ПРОФИЛАКТИКА

Целта на профилактиката е да се намалят зъбните заболявания чрез ранното им диагностициране. В стоматологията профилактиката е от особено важно значение, тъй като регистрира възникналите проблеми в начален стадий и позволява ефективното им отстраняване без усложнения, което води до намаляване на зъбните заболявания.

  • отстраняване на зъбен камък и полиране
  • периодични профилактични прегледи
  • установяване на предкариозни лезии

12592744_1956748884549221_483559435371540348_n